Stranica je namijenjena za naučno istraživački rad, razmjenu iskustava, saznanja, literature sa kolegama koji se bave poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i uopšte tehnikom.

subota, 23. lipnja 2012.

Radne upute za siguran rad

Važnost radnih uputa za siguran rad ogleda se kroz više aspekata, svakako da su radne upute nešto što zahtjeva i zakon. Njihova svrha je edukacijsko preventivne prirode. Spektar radnih uputa koje se daju radnicima varira u zavisnosti od djelatnosti firme.
Najviše radnih radnih uputa svakako će se podijeliti radnicima u kompleksnim proizvodnim pogonima. Mišljenja sam da je dobra praksa upoznati radnike i sa većim spektrom radnih uputa nego što će im pretpostavljeno trebati.
U kompleksnim firmama neke sigurnosne radne upute mogu na primjer biti:
- uputa za kretanje fabričim krugom,
- uputa za kretanje do restorana društvene ishrane,
- uputa za korištenje torbi za prijenos alata,
- uputa za korištenje zaštitnog šljema,
- uputa za korištenje zaštitnih naočala,
- uputa za korištenje antifona,
- uputa za korištenje zaštitnih rukavica,
- uputa za rukovanje dizalicom,
- uputa o poštivanju svih vrsta znakova,
- upute za korištenje ručnog alata poput, čekića, ključeva, makaza i slično,
- upute za rad na elektro instalacijama,
- upute o bacanju otpadaka,
- upute o slaganju materijala,
- upute o dizanju tereta,
- upute o kretanju po klizavom terenu,
- upute za rad sa viljuškarima,
- upute za rad sa kompresorima,
- upute za penjanje ljestvama,
- upute za siguran rad sa trakastim transporterima,
- upute za korištenje gas maski,
- uputa o korištenju sigurnosnog opasača i užeta,
- upute za rad sa pumpama.....

ovoj listi može se dodati znatan broj sigurnosnih radnih uputa. Mišljenja sam da se ne treba ustezati, jednom radniku dati i 30 radnih uputa. Ovo će sigurno dati efekta s više aspekata.
Svakako sam zainteresovan za razmjenu sigurnosnih radnih uputstava s kolegama

0 komentari :

Objavi komentar

Popular Posts

Recent Posts

free counters

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

Pokreće Blogger.